Polska Strona Freesco

DSPAM – panel użytkownika

Jednym z plusów używania systemu DSPAM jest wygodny sposób zarządzania przez administratora, a także przez każdego użytkownika. W połączeniu z wysoką skutecznością programu, używanie systemu staje się wręcz przyjemne.
Logo, jakie wymyślił autor programu Jonathan Zdzierski jest adekwatne to możliwości.
Logo Dspam

Panel dla użytkownika zawiera Centrum kontroli z zakładkami, których najważniejsza jest Historia. Znajduje sę tam historia ostatnich kilkuset maili użytkownika. Każdy oznaczony odpowiednim kolorem i napisem.

Oznaczenia

Maile oznaczone jako Resend to te, które zostały przez użytkownika lub administratora powtórnie przesłane przy użyciu funkcji Redirect, czasem także sam system je oznacza jako wymagające uwagi. Używając funkcji Retrain można, zmienić kwalifikacje danego maila, jeśli jest błędna.
Zmiana kwalifikacji

Oznaczenie na danym mailu zmienia się na Miss i kolor również w zależności, jak mail został oznaczony.

Miss

W zakładce Analiza każdy użytkownik może zobaczyć, statystykę odwzorowaną graficznie. Są dwa wykresy, jeden przedstawia ostatnia dobę, drugi okres dwóch tygodni.

Wykres

W zakładce Kwarantanna są maile zakwalifikowane jako spam. Można zobaczyć punktację, zaznaczyć dany mail do usunięcia lub zobaczyć jego zawartość.

Kwarantanna

W podglądzie maila nie działa opcja Dostarcz (wynika to z problemów na linii exim – dspam). Jednak na podstawie adresu można użyć własnego programu pocztowego, aby po przeczytaniu maila ewentualnie odpisać. Oczywiscie można też użyć opcji Retrain, aby skorygować na przyszłość decyzje systemu.
Administrator ma dodatkowy panel, na którym widzi dane o pracy systemu.

System

Może także zobaczyć ile maili przyszło w ciagu ostatniej doby i godziny.

Dane admina

Może też zobaczyć wykres godzinowy w ciągu ostatniej doby i wykres dzienny z ostatniego miesiąca.

Wykres - dni

Może także obejrzeć statystyki użytkowników, sprawdzić czy skrzynka ze spamem u któregoś nie jest zbyt duża i w razie potrzeby ją oczyścić. Może też dokonywac operacji Retrain na mailach każdego użytkownika. Funkcja istotna tam, gdzie admin musi czuwać nad całością poczty (np. w jakiejś instytucji, czy firmie).
Samo używanie panelu jest bardzo łatwe i dowolnie wybrany użytkownik poczty może być administartorem panelu. Ustala się to w pliku admins w /home/httpd/dspam/cgi-bin. Tam też znajduje się plik configure.pl. w którym ustawiamy adres naszego serwera. Tak więc instalacja i konfiguracja nie jest trudna, jednak wcześniej trzeba zainstalować mod_perl apache (informacja zmian w httpd.conf, wyświetla się po zainstalowaniu panelu) i kilka dodatkowych modułów perla: 'mod_perl’ 'perl-error’ 'perl-digest-sha1′ 'perl-cache-cache’ 'perl-apache-authpop3′ 'perl-gd’ 'perl-gd-graph’ 'perl-gd-graph3d’ 'perl-gdtextutil’ – system nie był sprawdzany na innym serwerze www niż apache. Warunkiem krytycznym jest obsługa skryptów perla i zainstalowane moduły umożliwiające logowanie użytkowników poczty. Dodatkowo potrzebne są moduły umożliwiające wyświetlanie wykresów.
Aby działała funkcja Retrain i pokazywanie statystyk użytkowników należy dodać w /etc/sudoers dwa wpisy:
nobody ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dspam
nobody ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dspam_stats
Przy czym trzeba zaznaczyć, że ta ostatnia opcja działa tylko w połaczeniu z bazą mysql. Jeśli administrator zdecyduje się używać dspam bez bazy, panel nie będzie miał skąd wyświetlić statystyk użytkowników. Będą jednak działać pozostałe funkcje, które dane biora bezpośrednio z logów.
W konfiguracji apache należy dodać (po innych modułach):
LoadModule perl_module           /usr/lib/apache/mod_perl.so
oraz po wpisie ScriptAlias dla cgi:
ScriptAlias /dspam/ /home/httpd/dspam/cgi-bin/
Alias /dspam-files/ /home/httpd/dspam/htdocs/
<Directory /home/httpd/dspam/cgi-bin>
Options None
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Oczywiście po zmianach w konfiguracji serwera www, należy go uruchomić ponownie.

autor: W. Trąmpczyński (Maciek)


Dodaj komentarz