putty

1 wpis

SSH i puTTy

Putty i SSH – bezpieczne zdalne połączenie. — Jak podłączać się przy pomocy PuTTY do usługi SSH uruchomionej na firewallu Freesco. Materiałów na temat SSH jest w internecie mnóstwo, więc ograniczę się tylko do niezbędnych, praktycznych szczegółów. Freesco może pracować na komputerze pozbawionym monitora i klawiatury, często stojącym w odległym […]