RAID

1 wpis

RAID softwarowy

Podczas zjazdu w 2007 roku Marek Wodziński przedstawił interesująco temat tzw. raidu programowego. Ponownie rozmawialiśmy o tym w 2008 roku. Coraz większa liczba użytkowników jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Po przetestowaniu – prezentację na ten temat – poprawioną i powtórnie omówioną na zjeździe w 2008 roku – postanowiliśmy udostępnić użytkownikom. Ponadto […]