snplog

1 wpis

Snplog

Snplog (Simple Network Protocol logger) to zestaw trzech programików – tcplogd, udplogd i icmplogd, które zapisują do /var/log/messages nawiązywane połączenia w obrębie sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej. Korzystają przy tym z oidentd, więc zapisują nam nazwy komputerów w sieci. Ułatwi to nie tylko bieżące monitorowanie serwera, ale umożliwia zapisywanie wszystkich połączeń […]