Polska Strona Freesco

Freesco Easy PL

Freesco easy PL to wersja uproszczona routera na dyskietce. Konfiguracja routera sprowadza się do edycji plików dialconfig. Umożliwiają one skonfigurowanie Freesco dla SDI lub modemu zewnętrznego.
Jeśli zamierzasz samodzielnie konfigurować system, być może powinieneś zrezygnować z tej wersji!!! Różni się ona od standardu między innymi wykorzystaniem arpa, umieszczeniem katalogu /wwa w ramdisku, jest to wersja prekonfigurowana.

założenia:
Router dyskietkowy umożliwiający łatwe skonfigurowanie i uruchomienie osobom, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z Linuxem.
Konfiguracja ma umożliwiać dostęp do internetu kilku komputerom na łączu SDI (lub modemie). W związku z tym zaimplementowano następujące funkcje:
– justice, podział łącza między komputery uruchamiany w momencie przekroczenia określonej wartości pobranych danych przez któryś z komputerów w zależności od ilości komputerów aktywnych w sieci;
– status online wyświetlany na stronie www, pozwalający użytkownikom na sprawdzenie, kto aktualnie jest włączony do sieci. Na stronie www można jednocześnie zobaczyć, informacje dla użytkowników (w tym przykładowy regulamin sieci) oraz wypisane efekty działania *justice*;
– atd i synctime – synchronizacja czasu letniego i zimowego;
– allow, czyli skrypt umożliwiający dostęp do Internetu tylko określonym komputerom;
– block/unblock, skrypt działający w panelu kontrolnym umożliwiający zablokowanie komputerów (np. w związku z niepłaceniem abonamentu);
– simple, dodatkowy użytkownik uprawniony do wykonania komendy reboot i halt;
– setup po polsku
wersja EASY charakteryzuje się uproszczoną konfiguracją.
opis działania:
Router na dyskietce uruchamia się z włączonymi usługami:
– serwer DNS
– panel kontrolny www i synchronizacja czasu
– serwer www
– telnet
– oident
usługi włączone są wewnętrznie (dla komputerów w sieci – opcja „s” [security])
konfiguracja:
1. Ściągamy plik rawrite.exe i FeasyPL.img do jednego katalogu i uruchamiamy ten pierwszy
– wpisujemy nazwę pliku z obrazem, następnie „a” i w ciągu minuty obraz jest juz gotowy. W przypadku linuxa: dd if=FeasyPL.img of=/dev/fd0
Przypomnę tu, że odtąd każde wpisane polecenie potwierdzamy naciśnięciem klawisza ENTER, a nie kliknięciem myszką.
2. Uruchamiamy system z dyskietki na komputerze wyposażonym w monitor i klawiaturę, później można pracować bez monitora i klawiatury, jeśli BIOS komputera to umożliwia. Uruchamiamy normalny tryb pracy routera.
– logujemy się (login: root, hasło: root)
– wpisujemy:dial
– nastąpi wykonanie skryptu, który po polsku przeprowadzi nas przez proces konfiguracji łącza SDI lub modemu (jeśli jest to modem zewnętrzny). Urządzenie musi być podpięte do COM1.
– wpisujemy: config, żeby skonfigurowa sieć i skrypty dzielące połączenie oraz pokazujące komputery w sieci. Serwer domyślnie otrzymuje numer 192.168.1.1, zatem komputery w sieci muszą mieć ustawione numery od 192.168.1.2 do 192.168.1.254 i maskę 255.255.255.0, serwer jest też bramką i spełnia funkcję serwera DNS. Dlatego w ustawieniach sieci (komputerów klienckich) musimy wpisać numer serwera w odpowiednich okienkach.
Uwaga! Powyższe ustawienia można zmienić używając setupu (po reboocie!), który daje możliwość pełnej konfiguracji. Pamiętać trzeba jednak, że jeśli zmienimy zakres adresów IP np. na 192.168.0.0/24, to ręcznie należy wyedytować plik allow, który znajduje się w: /mnt/router/fix, ponieważ w przeciwnym razie żaden komputer w sieci nie będzie miał dostępu do Internetu.
– wpisujemy passwd i dwukrotnie wpisujemy nowe hasło dla roota (superużytkownika) za każdym razem potwierdzając je enterem.
– wpisujemy admpasswd, żeby zmienić hasło użytkownika admin, który może zarządzać serwerem z poziomu www i podobnie zmieniamy hasło (domyślnie login: admin, hasło: admin)
– wpisujemy passwd simple, żeby zmienić hasło użytkownika simple, który uprawniony jest jedynie do wykonania komendy reboot i halt (domyślnie brak hasła, co blokuje logowanie).
– wpisujemy reboot, żeby ponownie uruchomić serwer.
3. Po uruchomieniu routera wpisujemy w oknie adresu przeglądarki: http://adres.serwera – strona informacyjna (zawierająca przykład regulaminu).
– tę stronę można sobie przeredagować używając polecenia: edt /www/index.html
http://adres.serwera:82/admin.htm – wejście do panelu kontrolnego z trzema możliwościami: blokada określonych IP, odblokowanie i obsługa panelu (np. przeglądanie logów, zdalny reboot). http://adres.serwera:82 – strona, którą zobaczą użytkownicy zablokowani zamiast czegokolwiek, co wywołają. Ta sama strona służy również do pokazania informacji, kto jest online i czy jakieś komputery podlegają ograniczeniom shapera.
minimalne wymaganie sprzętowe:
procesor – 486 DX2
RAM – 12 MB
sprawna stacja dyskietek
monitor i klawiatura (na czas konfiguracji)
modem zewnętrzny lub terminal HIS na porcie COM1
karta sieciowa:
– PCI na rtl8139, rtl 8029, SiS900
– ISA zgodna z NE 2000 (ustawienia: IRQ 10 IO 0x300)
– ISA 3com509 (ustawiona jak wyżej)
Inne karty sieciowe będą wymagały doinstalowania sterowników i/lub skorzystania z setupu.
autorzy:
Serge Storozhevykh – oryginalna idea, realizacja, rozwój Wiesław M. Trąmpczyński (Maciek) – pomysł miniroutera na dyskietce z podziałem łącza, skrypty konfiguracyjne, ramdisk, opracowanie skryptów blokady i dostosowanie pozostałych skryptów, kompilacja całości.
JamesB0T – setup po polsku, idea skryptów ipfwadm z poziomu www;
Kipa – automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego;
RaaDaaR – skrypt justice wprowadzający podział łącza na bazie shapera;
v|rus – rozwiązanie „who is online”, testy justice;
Orion – zmiany w skrypcie status online, testy;
Jan Alboszta – simple;
Przed wykorzystaniem obrazu zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi w danym momencie opisami oraz tekstem licencji GPL.
Pliki do pobrania z http://download.freesco.pl

Autor: Wiesław M. Trąmpczyński (Maciek) Data: 2003-12-06


Dodaj komentarz