Polska Strona Freesco

Backup we Freesco

Zapewne wszystkim wiadomo, że dobrze mieć jakiś sposób wykonywania kopii zapasowych, jednak w większości wypadków, kończy się na zamiarach. Każdego z nas kiedyś spotkał dotkliwy „pad” systemu i wtedy dopiero okazywało się jak ważny jest dobry backup. W jaki sposób można archiwizować serwer Freesco i czy możliwe jest zautomatyzowanie tego procesu? Postaram się poniżej pokazać prosty, ale skuteczny sposób na sprawne „backupowanie”.

Należy zacząć od tego, że dobrze byłoby mieć dodatkowy dysk, szczególnie wtedy jeśli dysk podstawowy jest już stary i pojawiają się na nim tzw. bad sektory. Jeśli mamy duży dysk podstawowy i jest on technicznie nowy, można wydzielić osobne partycje w celu dokonania backupu. Jest to jednak mniej pewny sposób. Do wykonania backupu można wykorzystac prosty skrypt, któremu nadajemy nazwę „backup.sh” i prawa do wykonania.
#!/bin/sh
# backup script
# created 30-11-2002
# by Maciek
COMPUTER=nazwa_serwera # name of this computer
DIRECTORIES=”/mnt/home” # directories to backup
BACKUPDIR=/hd # where to store the backups
TAR=/bin/tar # name and locaction of tar
NAME=`/bin/date +%y%m%d`
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
mount /dev/hda6 /hd
$TAR -z -c -f $BACKUPDIR/$COMPUTER-${NAME}.tgz $DIRECTORIES 2>/dev/null
umount /hd
Do backupu wykorzystałem dodatkową partycję na dysku, która montowana jest tylko na czas robienia kopii. Kopia zapasowa w formie archiwum tgz o nazwie komputer-data.tgz archiwizuje katalog /mnt/home – znajdują się tam strony www, katalogi z pocztą oraz katalogi domowe użytkowników.
Jeżeli chcemy robić pełną kopię, można zmienić skrypt: DIRECTORIES=”/mnt/home /mnt/router” # directories to backup ewentualnie archiwizować cały katalog /mnt. Można zautomatyzować proces robienia kopii dodając do crona następujące polecenie:
50 4 * * * /mnt/router/usr/bin/backup.sh > /dev/null
W ten sposób codziennie o 4:50 wykona nam się kopia zapasowa, naszym zadaniem będzie jedynie przejrzenie dodatkowego dysku i usunięcie co jakiś czas niepotrzebnych kopii.
W razie potrzeby montujemy partycję i wydajemy w odpowiednim katalogu polecenie:
tar -xzvf nazwa_archiwum.tgz – kopia zostanie rozpakowana.

autor: W. Trąmpczyński (Maciek), oryginalny artykuł opublikowany w 2002 roku na http://miniwebportal.one.pl


Dodaj komentarz