Polska Strona Freesco

NX – Zdalna praca

Poniższy artykuł jest uzupełnieniem i rozszerzeniem tematu przedstawionego na konferencji KOPI w Kęsowie. Jednym z głównych zagadnień była tam bowiem praca zdalna w rożnych systemach operacyjnych.

Niewątpliwie współcześnie jednym z ważniejszych aspektów istnienia i zastosowania komputerów jest możliwość pracy zdalnej. Podczas konferencji w bardzo spektakularny sposób zostały pokazane rozmaite możliwości w tym zakresie.
Jacek Haja przedstawił bardzo interesujący przykład działania zdalnego połączenia na komputerach ze stajni Apple.
Następnie organizator Mirek Bałazy przygotował prezentację dotyczącą zdalnego pulpitu Windows i pokazał jak można połączyć się z serwerem, ale także ze stacjami roboczymi w szkolnej pracowni. Zaletą rozwiązania jest to, że protokół rdp działa również wtedy, gdy klientem jest komputer z Linuksem.
Praca zdalna w systemach uniksowych to oczywistość już od wielu lat, ponieważ te systemy od początku były projektowane jako sieciowe. Jednak większości użytkowników kojarzą się one z protokołem ssh i linią poleceń. W Kęsowie przedstawił ten aspekt Jakub Cichocki. Pokazał, że w pozornie nieciekawym ssh kryje się wiele możliwości. Jednak nie tylko ssh z linią poleceń daje możliwości pracy zdalnej w Linuksie. Nie należy zapominać o opcji -X, która pozwala zdalnie uruchamiać także programy okienkowe. Podczas konferencji pokazaliśmy równiż łaczenie się dwóch komputerów z Linuksem przez VNC. Jest to rozwiązanie, które umożliwia nam zdalną pracę analogicznie jak w pozostałych systemach operacyjnych, na dodatek klientem może być komputer z zupełnie innym systemem operacyjnym. Jednak VNC ma istotną wadę. Jest nią ilość przesyłanych danych, co powoduje, że nadaje się głownie do sieci LAN i szybkich połączeń WAN. Jest jednak jeszcze inna alternatywa.
NX
Na stronie www.nomachine.com możemy znaleźć wiele interesujących informacji oraz pakiety dla dystrybucji korzystających z deb i rpm. Częściowo komponenty NX zostały opublikowane na licencji GPL, dlatego bardziej ambitni mogą w swojej dystrybucji zainstalować pakiet FreeNX.
Instalacja
Ze strony NX pobieramy pakiety. Należy się upewnić, że mamy działający serwer SSH przed instalacją serwera NX. Następnie przystępujemy do instalowania potrzebnych pakietów. Podczas instalacji zostanie wykonana także podstawowa konfiguracja, więc w zasadzie nasze indywidualne czynności ograniczą się do jednego polecenia:
/usr/NX/scripts/setup/nxserver –keygen
– wygeneruje ono nam klucz, którego później będziemy używać. Znajduje się on w /usr/NX/share/keys z nazwą default.id_dsa.key i należy go skopiować na komputer będący klientem. Klient może pracować pod kontrolą systemu Linux, Windows lub MacOSX.
Należy upewnić się, zanim przystąpimy do korzystania ze zdalnego połączenia, że:
– mamy otwarty port SSH na świat. W razie potrzeby należy dokonać odpowiedniej zmiany reguł na naszym serwerze lub na nadrzędnej bramie do internetu;
– serwer NX automatycznie włącza się po uruchomieniu systemu;
– użytkownik, którego konto będzie wykorzystane w trakcie połączeń ma prawo do logowania ssh.
Konfiguracja klienta
Na komputerze kliencie należy ze strony NX zainstalować pakiet nxclient. Znajdziemy tę aplikację na Linuksa, Windows, Solaris i MacOSX. Po instalacji należy skonfigurować połączenie i służy do tego łatwy „wizard”.

Wizard

Należy nadać nazwę naszemu połączeniu, wpisać adres serwera i port SSH. Po przejściu do następnego kroku, wybieramy jeszcze kilka ważnych parametrów. Szybkość połączenia, w większości wypadków będzie to opcja ADSL. Wybieramy też opcję zdalnego pulpitu, zależy ona od tego, jaki menedżer okien znajduje się na serwerze. Zaś zmienną display warto zostawić domyślnie jako „”Available area”, dzięki czemu ekran dostosuje się do rozdzielczości klienta.

Druga zakładka

W konfiguracji mamy jeszcze jeden ważny element. Należy kliknąć na przycisk „Key”. A następnie wybrać opcję „Import”. Importujemy tu klucz, który wcześniej pobraliśmy z serwera. Dopiero po tej czynności możemy przystąpić do połączenia.

Login

Podajemy nazwę użytkownika i jego hasło na serwerze i po chwili widzimy już zdalny pulpit. Poniżej mamy przykład pulpitu Mandrivy Xtreme na komputerze z Windows XP.

Pulpit

Zaletą NX jest praca przez tunel ssh, a więc i bezpieczeństwo. Należy rzecz jasna chronić swój klucz, choć on sam jeszcze nie umożliwi logowania.
Uwagi
Doświadczenia zostały wykonane przy użyciu programu Virtualbox, który posłużył do utworzenia symulowanych sieci LAN i WAN, działanie sprawdzono na rożnych systemach operacyjnych. Działanie zdalne programu NX sprawdziłem też przy pomocy Jakuba Cichockiego i Andrzeja Boreczko na rzeczywistych połączeniach internetowych. Połaczenia są szybkie i sprawne, a opóźnienia w przesyłaniu zdalnego pulpitu na tyle niewielkie, że nie przeszkadzają w pracy. Zdarzyło się również, że zmuszony byłem skorzystać z połączenia z domowym komputerem za pomocą telefonu komórkowego. Przy połączeniu EDGE bez problemów uruchomiłem program z którego chciałem odczytać potrzebne mi dane.

autor: W. Trąmpczyński (Maciek)


Dodaj komentarz