Polska Strona Freesco

Serwer DHCP

Serwer DHCP to usługa pozwalająca użytkownikom sieci zapomnieć o konfiguracji sieci. Serwer ten może naszemu komputerowi podać wszystkie, a przynajmniej większość parametrów dotyczących sieci takich jak adres bramki internetowej, nasz własny adres IP, maska podsieci itp.

Plik do ustawień serwera znajduje się w /etc/dhcpd.conf
Edytując plik trzeba znać kilka deklaracji możliwych: default-lease-time – domyślny czas przydzielenia adresu (w sek.),
max-lease-name – maksymalny czas przydzielnia adresu,
domain-name-server – adres IP serwera DNS (194.204.159.1 – TPSA),
domain-name – nazwa naszej domeny pisana w cudzysłowiu,
netbios-name-server – adres serwera WINS,
range – zakres adresów do dynamicznego przydziału,
netmask – maska podsieci,
routers – adres IP bramki internetowej,
fixed-address – adres przypisany na stałe,
hardware – rodzaj urządzenia sieciowego.

Podam tu przykładowy plik konfiguracyjny dla małej sieci złożonej z 5 komputerów + serwera udostępniającego dostęp do Internetu który przy okazji jest serwerem DHCP i WINS. Adres serwera to 192.168.0.1, maska podsieci 255.255.255.0. Domena – „grupa”. Komputery będą miały przydzielane adresy od 192.168.0.2 do 192.168.0.6 a ponadto przewidziany jest zakres adresów do dynamicznego przydziału dla innych komputerów z poza tych 5 od 192.168.0.10 do 192.168.0.20. Ważne tu jest aby zakres przydziału dynamicznego nie zachodził na zakres adresów przydzielanych statycznie. W przeciwnym przypadku może nastąpić tak że jeśli najpierw uruchomi się komputer który nie ma na stałe przydzielonego adresu to dostaje on pierwszy wolny adres jaki ma w puli i pokrywający się z adresem innego komputera który miał przydział na stałe co spowoduje że nie otrzyma swojego adresu jak zamierzaliśmy.
option domain-name „grupa”;
default-lease-name 604800; – 7 dni
max-lease-time 604800;
option netbios-name-servers 192.168.0.1;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
{
range 192.168.0.10 192.168.0.20;
option routers 192.168.0.1;
option domain-name-servers 194.204.159.1,
194.204.152.34;
}
host komp1 {
fixed-address 192.168.0.2;
hardware ethernet 00:00:00:00:00:01;
}

host komp2 {
fixed-address 192.168.0.3;
hardware ethernet 00:00:00:00:00:02;
}

host komp3 {
fixed-address 192.168.0.4;
hardware ethernet 00:00:00:00:00:03;
}
host komp4 {
fixed-address 192.168.0.5;
hardware ethernet 00:00:00:00:00:04;
}

host komp5 {
fixed-address 192.168.0.6;
hardware ethernet 00:00:00:00:00:05;
}

Autor: Tomasz Waleńczak Data: 20-11-2001


Dodaj komentarz