Polska Strona Freesco

Sprawdzanie md5sum (sumy kontrolnej)

Niektórzy mogą zapytać po co w downloadzie leży plik: nnd-linux-*.md5sum
Jest to suma kontrolna obrazu płyty ISO. Przed nagraniem ISO należy sprawdzić odpowiednim programem sumę kontrolną.W Windows robimy to tak:
1. Ściągamy plik md5sum.exe
2. Umieszczamy w c:/windows/command dla Windows 95/98/Me
dla Windows NT/2000/XP zapisujemy w c:/winntsystem32
3. Otwieramy konsolę i w katalogu z plikiem uruchamiamy polecenie:
md5sum -c plik.md5sum
4. Jeżeli jest poprawna nagrywamy jeżeli nie powinniśmy ściągnąć ISO jeszcze raz
Można też skorzystać z programu AccuHashW systemach Linux:
1. Sprawdzamy czy mam zainstalowany pakiet md5sum, jeżeli nie to go instalujemy odpowiednim narzędziem w zależności od dystrybucji.
2. W konsoli wchodzimy do katalogu z obrazem ISO i plikiem md5sum
3. Wpisujemy:
md5sum -c plik.md5sum
i czekamy na wynik
4. W razie problemów tu jest Manual czyli instrukacja obsługi.

Maciek Sitarz (macieks)


Dodaj komentarz