md5

1 wpis

Sprawdzanie md5sum (sumy kontrolnej)

Niektórzy mogą zapytać po co w downloadzie leży plik: nnd-linux-*.md5sum Jest to suma kontrolna obrazu płyty ISO. Przed nagraniem ISO należy sprawdzić odpowiednim programem sumę kontrolną.W Windows robimy to tak: 1. Ściągamy plik md5sum.exe 2. Umieszczamy w c:/windows/command dla Windows 95/98/Me dla Windows NT/2000/XP zapisujemy w c:/winntsystem32 3. Otwieramy konsolę […]