partycja

1 wpis

Freesco i partycja linuksowa

Opis czynności jakie trzeba wykonać, aby na dysku założyć partycję ext2. Partycja linuksowa oferuje większą stabilność i wydajność, szczególnie w przypadku urchomienia Squida, warto przydzielić miejsce na cache w systemie plików ext2. Również katalogi użytkowników są zancznie bezpieczniejsze. Najpierw instalujemy pakiet e2fsprogs (lub nowszy hddtools). Uruchamiamy polecenie: fdisk (domyślnie dla […]