Archiwa tagu: freesco

Freesco Party 2002

I ogólnopolski zjazd Freesco rozpoczął się w Tuchomiu 25 lipca 2002 r. Oficjalne otwarcie imprezy nastąpiło podczas uroczystej kolacji z udziałem między innymi wójta gminy, zaproszonych przedstawicieli lokalnego biznesu i agroturystyki. Atrakcją wieczoru stał się występ regionalnego zespołu „Gzube” (http://gzube.tuchomie.pl). Ponieważ celem zjazdu były działania na rzecz propagowania systemu GNU Linux Freesco jako alternatywy dla szkół, sieci osiedlowych i małych firm, których nie stać na drogie i mało sprawne platformy serwerowe (czytaj: system – okna Billa.G.), w zjeździe wzięli także udział adepci Linuksa z Tuchomia i regionu bytowskiego. Byli wśród nich rolnicy, pracownicy i właściciele firm komputerowych, uczniowie i nauczyciele. Dlatego też sporą część czasu poświęcono na zapoznanie adeptów z systemem Linux w wersji desktop. Do instalacji wybrano przyjazną dla użytkownika i łatwą w instalacji dystrybucję Mandrake 8.2. Korzystając z rzutnika – na dużym ekranie prezentowano instalację wraz z komentarzem fachowców. Przy tej okazji dziękujemy Jackowi Wójcikowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kramarzynach za wypożyczenie rzutnika. Kolejnym etapem szkolenia była instalacja Freesco – począwszy od wersji dyskietkowej, poprzez instalowanie pakietów, konfigurowanie serwera poczty elektronicznej do sposobu administrowania.


Oficjalne rozpoczęcie imprezy
Równocześnie wśród grupy administratorów Freesco toczyły się dyskusje i rozmowy (często do białego rana) na temat dalszych działań w zakresie rozwoju systemu, różnych stosowanych rozwiązań, a także bezpieczeństwa serwera opartego na systemie Freesco. Uczestnicy zjazdu analizowali istniejący w szkole W Tuchomiu serwer, który choć postawiony na leciwym Pentium 166, pełni funkcję kontrolera domeny. Zapoznawano się z konfiguracją Samby,(która z powodzeniem może zastąpić niezbyt wydajny Windows NT) oraz zastosowaniem exima, teapopa oraz procmaila do oferowania zaawansowanych usług e-mail. Uczestnicy zjazdu nie tylko spędzali czas przy komputerach. Część czasu zajęły również zajęcia teoretyczne np. wykład na temat zasad działania reguł firewalla w Linuksie.

W pracowni komputerowej
Dzięki inicjatywie dyrektora GOK, Ludwika Szredera uczestnicy zjazdu obejrzeli także galerię Tadeusza Drozdowskiego – malarza mieszkającego w pobliskich Masłowicach (http://www.gzube.bytow.pl/tadroz), park rzeźb w Europejskim Laboratorium Sztuki (to znana inicjatywa A. Piwarskiego z Niemiec) oraz atrakcyjne tereny agroturystyczne na ziemi p. K. Lemana (http://www.agrotuchomie.bytow.pl).
Wszystkich zainteresowanych zjazdem odsyłamy do przejrzenia postów grupy trzepak.freesco, gdzie uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami oraz na stronę Szkoły Podstawowej w Tuchomiu (http://szkola.tuchomie.pl). Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć ze zjazdu, oraz kilku ujęć filmowych. Aby je obejrzeć należy zainstalować kodek DivX 4. Są to fragmenty prezentacji przeprowadzonej przez Marcina Borzyczkowskiego (cinas) oraz setupu Freesco. Uwaga, są to dość spore pliki.
Poniżej zdjęcie zbiorowe, na którym są obecni uczestnicy zjazdu, niestety nie wszyscy, ponieważ niektórzy musieli z ważnych przyczyn, najczęściej zawodowych opuścić zjazd wcześniej. Z Freesco Teamu brakuje na zdjęciu cinasa (Marcina) i salmana (Andrzeja).
Organizator i sponsor imprezy to Szkoła Podstawowa w Tuchomiu. Współsponsorem zjazdu była także Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Organizator wykonawczy to Wiesław Trąmpczyński (Maciek) oraz Lucyna Tryba – nauczyciele szkoły w Tuchomiu. Organizatorzy zjazdu dziękują firmie „Domina” ze Słupska za wypożyczenie sprzętu na zajęcia.
PODSUMOWANIE:
Zjazd trwał od 25 d0 28 lipca i zakończył się powołaniem nieoficjalnej Polskiej Grupy Freesco, której głównym koordynatorem wybrano Łukasza Skłodowskiego, obecnego administratora Polskiej Strony Freesco. Grupa podjęła się zadania rozpropagowania systemu Freesco oraz koordynowania prac nad rozwojem systemu. Honorowym prezesem grupy jednogłośnie okrzyknięto Michała Lechańskiego (Mis’), który choć nie mógł przybyć na zjazd, duchem był z nami. Podjęto również uchwałę, aby zorganizować kolejne zjazdy i prowadzić działania oświatowe na rzecz upowszechniania systemu Linux i wolnego oprogramowania na licencji GPL.

Autor: Wiesław M. Trąmpczyński Data: 2002-08-08 20:52:46

Freesco i modem wdzwaniany

Aby uruchomić Freesco na modemie musimy użyć oryginalnego obrazu freesco, który mozna pobrać z działu Download (freesco-027.zip).

Natępnie wykonujemy czynności:

[1] Nagrywamy obraz dyskietki programem rawrite (dział Download).
[2] Odpalamy i logujemy się jako root (login: root, hasło: root).
[3] Uruchamiamy setup komendą setup.
[4] Wybieramy opcję d (Dialup line router).
[5] Każde wprowadzenie zmian zatwierdzamy klawiszem ENTER.
[6] 711 Hostname of this computer []? serwer – Nazwa dla tego komputera np. serwer
[7] 712 Domain name []? inet – Nazwa lokalnej domeny (każda nie istniejąca w Internecie).
[8] 50 Autoconfigure – odpowiadamy y (yes) i czekamy aż znajdzie Autokonfiguracja modemu (prędkość, nr portu).
[9] 53 Modem init string []? ATZ – dajemy ENTER – String inicjalizacyjny modemu.
[10] 8x Pyta którą kartę sieciową chcemy skonfigurować – Aby skonfigurować pierwszą kartę dajemy 1 i ENTER.
[11] 811 I/O port address of 1st ethernet card []? 0x0 – Zakres portów I/O, dla kart PCI dajemy 0x0.
[12] 812 IRQ line of 1st ethernet card []? 0 – Przerwanie karty sieciowej, dla kart PCI dajemy 0.
[13] 721 Interface name of 1st network, eth0/eth1/eth2 etc []? eth0 – Pyta o nazwę interfejsu dla pierwszej sieci – dajemy eth0.
[14] 724 IP address of 1st network interface []? 10.1.1.1 – Podajemy Ip jakie ma mieś ten interfejs sieciowy.
[15] 725 Network mask []? 255.0.0.0 – Podajemy maskę podsieci.
[16] 726 IP range []? 10.1.1.2 10.1.1.20 – Zakres lokalnych adresów IP dla serwera DHCP.
[17] 411 Enable caching DNS server y/s/n []? s – Włączanie caching DNS (s – lokalnie).
[18] 412 Enable DNS requests logging for debug purpose y/n []? n – Pyta czy chcemy edytować plik konfiguracyjny DNS – dajemy n.
[19] 421 Enable DHCP server y/s/n []? s – Włączanie serwera DHCP (dynamiczne konfigurowanie hostów).
[20] 422 WINS address (if you have one, otherwise – ‚-‚) []? – Ustawianie adresu serwera WINS – dajemy ENTER.
[21] 423 Default-lease-time,max-lease-time (sec) []? 604800,604800 – Czas dzierżawy adresu IP – dajemy ENTER (604800 – 7dni).
[22] 424 Do you want to create/edit static dhcp leases y/n []? n – Edycja lub tworzenie statycznej tablicy dzierżaw numerów IP.
[23] 431 Enable public HTTP server y/s/n []? S – Włączenie serwera HTTP (n – nie, s – lokalnie, y – „na świat”).
[24] 432 Public HTTP server IP port []? 80 – Port na którym będzie pracował serwer www – dajemy 80.
[25] 441 Enable time server and router control via HTTP y/s/n []? s – Włączenie serwera czasu oraz kontroli serwera poprzez WWW.
[26] 442 Control HTTP server IP port []? 82 – Numer portu do zdalnej administracji serwera przez www.
[27] 443 Host Time server address, ‚-‚ – disable time service []? – Ustawienie adresu internetowego serwera czasu (ENTER).
[28] 444 Time offset to UTC(GMT) []? +0200 – Ustawienie strefy czasowej (+0200 – czas letni, +0100 – zimowy).
[29] 451 Enable Print Server(s) y/s/n []? n – Włączenie serwera druku (y – tak, n – nie, s – lokalnie).
[30] 46 Enable telnet server y/s/n []? s – Zdalny dostęp poprzez telnet (s – lokalnie).
[31] 14 Savers – screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off [0,0]? – Czas wygaszenia ekranu i uśpienia pracy dysków (ENTER).
[32] 15 Swap file size in Megabytes (on boot device). 0 – disable [0]? – Wielkość pliku wymiany swap, wartość 0 – wyłączony.
[33] 13 Do you want to enable extra modules/programs y/n [y]? n – Dodatkowe moduły (dajemy n, chyba że mamy sporo RAM-u).
[34] 16 Log sizes in bytes. syslog,logins_log [50000,5000]? – Maksymalna wielkość plików syslog i logins_log (dajemy ENTER).
[35] 47 Do you want to export services y/n []? n – Umożliwia forward portów na lokalne komputery (dajemy N).
[36] 480 Do you want to enable the DynDNS client y/n/- []? – Włączanie opcji DynDNS dla serwera (dajemy N).
[37] 30 ISP/connection name (1-8 chars) []? tpsa Nazwa dla połączenia z usługodawcą internetowym.
[38] 31 ISP phone numbers []? T0202122 – Numer telefonu dla połączenia z interntem (T-tone, P-pulse).
[39] 32 Keep up the ppp link for N sec. 0 – use filter.cfg; 1 – forever.[]? 1 Podtrzymanie połączenia po wysłaniu ostatniego pakietuprzez N sekund, 0 wg. pliku filter.cfg, 1 – zawsze podtrzymuj.
[40] 33 Primary DNS address (your providers DNS) []?194.204.159.1 – Adres podstawowego serwera nazw DNS (dns.tpsa.pl).
[41] 34 Secondary DNS address (otherwise – ‚-‚) []?194.204.152.34 – Adres pomocniczego serwera nazw DNS (dns2.tpsa.pl).
[42] 35 ISP http proxy address, (otherwise ‚-‚) []? – Adres serwera proxy usługodawcy internetowego (ENTER – brak).
[43] 36 Does your ISP give you a dynamic IP address []? Y – Czy provider przydziela nam dynamicznie adres IP (dajemy Y).
[44] 39 Custom initialization string (otherwise ‚-‚) []? – Dodatkowe komendy do stringu inicjalizującego (dajemy ENTER).
[45] 40 Authentication method – pap/chap/script []? pap – Ustawienie metody autoryzacji (dajemy ENTER).
[46] R0 Login name []? ppp – Login (dajemy ppp).
[47] R1 Password []? ppp – Hasło (dajemy ppp).
[48] Changing password for root – Zmiana hasła dla root-a (dwukrtonie nowe hasło).
[49] Changing password for user admin – Zmiana hasła dla administratora WWW (dwukrtonie nowe hasło).
[50] Zakończyliśmy konfigurację, dajemy S w celu zapamiętania ustawień i retsrtujemy router komendą reboot.

Pozostaje tylko skonfigurować komputery klienckie i już można szalec po Internecie. Warto również wyedytować plik /mnt/router/etc/filter.cfg w którym określić można które komputery w naszej sieci powodują połączenie z Insternetem, a które nie, jak i czas po jakim ma nastąpić rozłączenie z Internetem po wysłaniu ostatniego pakietu.

Artykuł ten został napisamy na podstawie postu „Konfiguracja Freesco dla modemu, opis” wysłanego na grupę dyskusyjną trzepak.freesco dnia: 23-08-2001 przez Cinas-a. Big THX 🙂

Autor: Łukasz Skłodowski

Freesco i partycja linuksowa

Opis czynności jakie trzeba wykonać, aby na dysku założyć partycję ext2. Partycja linuksowa oferuje większą stabilność i wydajność, szczególnie w przypadku urchomienia Squida, warto przydzielić miejsce na cache w systemie plików ext2. Również katalogi użytkowników są zancznie bezpieczniejsze.

Najpierw instalujemy pakiet e2fsprogs (lub nowszy hddtools).
Uruchamiamy polecenie: fdisk (domyślnie dla hda) lub fdisk /dev/hd* (zamiast gwizadki litera b,c,d – dla kolejnych dysków.
Wpisujemy m, żeby wyświetlić pomoc Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition #usuwanie partycji
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition #dodawanie partycji
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table #wyświetlenie partycji
q quit without saving changes #wyjście bez zapisu
t change a partition’s system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit #zapisanie i wyjście
x extra functionality (experts only)

Formatujemy partycję poleceniem: mke2fs /dev/hd** (zamiast gwiazdek np. a5)
[Linux]mke2fs /dev/hda5
mke2fs 1.27 (8-Mar-2002)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1373568 inodes, 2745099 blocks
137254 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
84 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16352 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 65536, 98304, 131072, 163840, 196608, 229376, 262144, 294912, 327680, 360448, 393216, 425984, 458752, 491520, 524288, 557056, 589824, 622592, 655360, 688128, 720896, 753664, 786432, 819200, 851968, 884736, 917504, 950272, 983040, 1015808, 1048576, 1081344, 1114112, 1146880, 1179648, 1212416, 1245184, 1277952, 1310720, 1343488, 1376256, 1409024, 1441792, 1474560, 1507328, 1540096, 1572864, 1605632, 1638400, 1671168, 1703936, 1736704, 1769472, 1802240, 1835008, 1867776, 1900544, 1933312, 1966080, 1998848, 2031616, 2064384, 2097152, 2129920, 2162688, 2195456, 2228224, 2260992, 2293760, 2326528, 2359296, 2392064, 2424832, 2457600, 2490368, 2523136, 2555904, 2588672, 2621440, 2654208, 2686976, 2719744
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 25 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

Skanujemy partycję:
[Linux]e2fsck -ycf /dev/hda5
e2fsck 1.27 (8-Mar-2002)
Checking for bad blocks (read-only test): done
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/hdc5: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED ***** /dev/hdc5: 11/438048 files (0.0% non-contiguous), 13802/875534 blocks

W ten sposób utworzyliśmy dysk linuxowy, który możemy teraz używać po zamontowaniu. Punkt montowania wpisujemy do rc_user albo do utworzonego specjalnie pliku rc_ex2, co jest lepszym rozwiązaniem ze względu na możliwość uruchomienia skanowania w razie np. zaniku napięcia.
Przykładowy plik rc_ex2
#!/bin/sh
#
# write by Maciek (Polish Freesco Group)

. /etc/system.cfg
. /etc/live.cfg
. /etc/chat.pwd

if [ „$1” = firewall ]; then
exit; fi

if [ „$1” = stop -o „$1” = restart ]; then
exit; fi

#————-ext2 dla freesco ———– echo -n „Montowanie partycji ext2 ”

/mnt/fsck.sh
sleep 1
echo „/mnt/router/packages/e2fsprogs/sbin/e2fsck -ycf /dev/hda5” >/mnt/fsck.sh
mount /dev/hda5 /mnt/home
$DONE

Dodatkowo tworzymy plik fsck.sh i nadajemy mu atrybuty wykonywalności (chmod 755 fsck.sh): /mnt/router/packages/e2fsprogs/sbin/e2fsck -ycf /dev/hda5
Zaś w rc_user w sekcji zamykającej dopisujemy: # Add commands here you want to execute when shutting down or rebooting.
# Be careful not to use any commands which wait for user input.
echo „echo Skanowanie niepotrzebne ….” >/mnt/fsck.sh W ten sposób po prawidłowym restarcie systemu dysk zostanie zamontowany bez skanowania, po zaniku napięcia pozostanie wpis umozliwiający skanowanie. Uwaga! Skanowanie 5GB trwa przynajmniej 10 minut.

autor: W. Trąmpczyński (Maciek), artykuł oryginalny z 2003 roku opublikowany na http://miniwebportal.one.pl