Polska Strona Freesco

Freesco i modem wdzwaniany

Aby uruchomić Freesco na modemie musimy użyć oryginalnego obrazu freesco, który mozna pobrać z działu Download (freesco-027.zip).

Natępnie wykonujemy czynności:

[1] Nagrywamy obraz dyskietki programem rawrite (dział Download).
[2] Odpalamy i logujemy się jako root (login: root, hasło: root).
[3] Uruchamiamy setup komendą setup.
[4] Wybieramy opcję d (Dialup line router).
[5] Każde wprowadzenie zmian zatwierdzamy klawiszem ENTER.
[6] 711 Hostname of this computer []? serwer – Nazwa dla tego komputera np. serwer
[7] 712 Domain name []? inet – Nazwa lokalnej domeny (każda nie istniejąca w Internecie).
[8] 50 Autoconfigure – odpowiadamy y (yes) i czekamy aż znajdzie Autokonfiguracja modemu (prędkość, nr portu).
[9] 53 Modem init string []? ATZ – dajemy ENTER – String inicjalizacyjny modemu.
[10] 8x Pyta którą kartę sieciową chcemy skonfigurować – Aby skonfigurować pierwszą kartę dajemy 1 i ENTER.
[11] 811 I/O port address of 1st ethernet card []? 0x0 – Zakres portów I/O, dla kart PCI dajemy 0x0.
[12] 812 IRQ line of 1st ethernet card []? 0 – Przerwanie karty sieciowej, dla kart PCI dajemy 0.
[13] 721 Interface name of 1st network, eth0/eth1/eth2 etc []? eth0 – Pyta o nazwę interfejsu dla pierwszej sieci – dajemy eth0.
[14] 724 IP address of 1st network interface []? 10.1.1.1 – Podajemy Ip jakie ma mieś ten interfejs sieciowy.
[15] 725 Network mask []? 255.0.0.0 – Podajemy maskę podsieci.
[16] 726 IP range []? 10.1.1.2 10.1.1.20 – Zakres lokalnych adresów IP dla serwera DHCP.
[17] 411 Enable caching DNS server y/s/n []? s – Włączanie caching DNS (s – lokalnie).
[18] 412 Enable DNS requests logging for debug purpose y/n []? n – Pyta czy chcemy edytować plik konfiguracyjny DNS – dajemy n.
[19] 421 Enable DHCP server y/s/n []? s – Włączanie serwera DHCP (dynamiczne konfigurowanie hostów).
[20] 422 WINS address (if you have one, otherwise – ’-’) []? – Ustawianie adresu serwera WINS – dajemy ENTER.
[21] 423 Default-lease-time,max-lease-time (sec) []? 604800,604800 – Czas dzierżawy adresu IP – dajemy ENTER (604800 – 7dni).
[22] 424 Do you want to create/edit static dhcp leases y/n []? n – Edycja lub tworzenie statycznej tablicy dzierżaw numerów IP.
[23] 431 Enable public HTTP server y/s/n []? S – Włączenie serwera HTTP (n – nie, s – lokalnie, y – „na świat”).
[24] 432 Public HTTP server IP port []? 80 – Port na którym będzie pracował serwer www – dajemy 80.
[25] 441 Enable time server and router control via HTTP y/s/n []? s – Włączenie serwera czasu oraz kontroli serwera poprzez WWW.
[26] 442 Control HTTP server IP port []? 82 – Numer portu do zdalnej administracji serwera przez www.
[27] 443 Host Time server address, ’-’ – disable time service []? – Ustawienie adresu internetowego serwera czasu (ENTER).
[28] 444 Time offset to UTC(GMT) []? +0200 – Ustawienie strefy czasowej (+0200 – czas letni, +0100 – zimowy).
[29] 451 Enable Print Server(s) y/s/n []? n – Włączenie serwera druku (y – tak, n – nie, s – lokalnie).
[30] 46 Enable telnet server y/s/n []? s – Zdalny dostęp poprzez telnet (s – lokalnie).
[31] 14 Savers – screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off [0,0]? – Czas wygaszenia ekranu i uśpienia pracy dysków (ENTER).
[32] 15 Swap file size in Megabytes (on boot device). 0 – disable [0]? – Wielkość pliku wymiany swap, wartość 0 – wyłączony.
[33] 13 Do you want to enable extra modules/programs y/n [y]? n – Dodatkowe moduły (dajemy n, chyba że mamy sporo RAM-u).
[34] 16 Log sizes in bytes. syslog,logins_log [50000,5000]? – Maksymalna wielkość plików syslog i logins_log (dajemy ENTER).
[35] 47 Do you want to export services y/n []? n – Umożliwia forward portów na lokalne komputery (dajemy N).
[36] 480 Do you want to enable the DynDNS client y/n/- []? – Włączanie opcji DynDNS dla serwera (dajemy N).
[37] 30 ISP/connection name (1-8 chars) []? tpsa Nazwa dla połączenia z usługodawcą internetowym.
[38] 31 ISP phone numbers []? T0202122 – Numer telefonu dla połączenia z interntem (T-tone, P-pulse).
[39] 32 Keep up the ppp link for N sec. 0 – use filter.cfg; 1 – forever.[]? 1 Podtrzymanie połączenia po wysłaniu ostatniego pakietuprzez N sekund, 0 wg. pliku filter.cfg, 1 – zawsze podtrzymuj.
[40] 33 Primary DNS address (your providers DNS) []?194.204.159.1 – Adres podstawowego serwera nazw DNS (dns.tpsa.pl).
[41] 34 Secondary DNS address (otherwise – ’-’) []?194.204.152.34 – Adres pomocniczego serwera nazw DNS (dns2.tpsa.pl).
[42] 35 ISP http proxy address, (otherwise ’-’) []? – Adres serwera proxy usługodawcy internetowego (ENTER – brak).
[43] 36 Does your ISP give you a dynamic IP address []? Y – Czy provider przydziela nam dynamicznie adres IP (dajemy Y).
[44] 39 Custom initialization string (otherwise ’-’) []? – Dodatkowe komendy do stringu inicjalizującego (dajemy ENTER).
[45] 40 Authentication method – pap/chap/script []? pap – Ustawienie metody autoryzacji (dajemy ENTER).
[46] R0 Login name []? ppp – Login (dajemy ppp).
[47] R1 Password []? ppp – Hasło (dajemy ppp).
[48] Changing password for root – Zmiana hasła dla root-a (dwukrtonie nowe hasło).
[49] Changing password for user admin – Zmiana hasła dla administratora WWW (dwukrtonie nowe hasło).
[50] Zakończyliśmy konfigurację, dajemy S w celu zapamiętania ustawień i retsrtujemy router komendą reboot.

Pozostaje tylko skonfigurować komputery klienckie i już można szalec po Internecie. Warto również wyedytować plik /mnt/router/etc/filter.cfg w którym określić można które komputery w naszej sieci powodują połączenie z Insternetem, a które nie, jak i czas po jakim ma nastąpić rozłączenie z Internetem po wysłaniu ostatniego pakietu.

Artykuł ten został napisamy na podstawie postu „Konfiguracja Freesco dla modemu, opis” wysłanego na grupę dyskusyjną trzepak.freesco dnia: 23-08-2001 przez Cinas-a. Big THX 🙂

Autor: Łukasz Skłodowski


Dodaj komentarz