Polska Strona Freesco

MySQL i phpMyAdmin

Niezbędnym elementem dla zaawansowanych aplikacji webmasterskich jest baza danych MySQL. W NND instalujemy ją poleceniem pacman -S mysql

Po instalacji należy dokonać pierwszego uruchomienia (poleceniem /etc/rc.d/mysqld start), które automatycznie założy podstawowe wpisy w bazie i wyświetli komunikat. Nie musimy go czytać.

Nie należy wykonywać wszystkich sugerowanych w komunikacie poleceń. Wykonujemy tylko linię:

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password’

Zamiast 'new-password’ należy wpisać własne hasło. Pamiętamy o pozostawieniu apostrofów.

Dalszą administrację i konfigurację bazy mysql możemy dokonywać za pomocą bardzo dobrego narzędzia jakim jest phpmyadmin. Instalujemy je za pomocą pacmana (lub ściągamy na własną rękę ze strony domowej projektu):

pacman -S phpmyadmin

PhpMyAdmin instaluje się w lokalizacji /home/httpd/html/phpmyadmin/ i właśnie tam udajemy się w celu jego skonfigurowania (cd /home/httpd/html/phpMyAdmin/ ) – uwaga na wielkość liter w nazwie. Następnie edytujemy plik config.sample.inc.php ( np nano -w config.sample.inc.php ) i zmieniamy linię

$cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] = 'cookie’;

na

$cfg[’Servers’][$i][’auth_type’] = 'http’;

tak zmodyfikowany plik zapisujemy pod nazwą config.inc.php

Już teraz możemy korzystać z phpmyadmina wpisując w przeglądarkę adres_serwera/phpmyadmin/

Jako login podajemy root, hasło takie, jakie przed chwilą ustawiliśmy konfigurując mysql.

Jeśli ktoś potrzebuje zaawansowanych ustawień dla MySQL, jak np. korzystanie z bazy danych z innych serwerów, należy dodać odpowiednich użytkowników i hosty do bazy mysql. Dodatkowe informacje zapewne znajdziemy na stronie domowej http://www.mysql.com.

W. Trąmpczyński (Maciek), poprawki Jakub Cichocki


Dodaj komentarz