mysql

2 wpisy

Zapomniałem hasła MySQL!

To się zdarza. Instalujemy MySQL, którego na danym serwerze nie używamy i potem problem. Czasem problem występuje dlatego, że przejmujemy serwer po kimś. Jak można temu zaradzić? Najpierw zatrzymujemy daemon MySQL, a potem uruchamiamy mysql tak, by nie trzeba było podawać hasła. service mysqld stop mysqld_safe –no-defaults –skip-grant-tables Następnie na […]

MySQL i phpMyAdmin

Niezbędnym elementem dla zaawansowanych aplikacji webmasterskich jest baza danych MySQL. W NND instalujemy ją poleceniem pacman -S mysql Po instalacji należy dokonać pierwszego uruchomienia (poleceniem /etc/rc.d/mysqld start), które automatycznie założy podstawowe wpisy w bazie i wyświetli komunikat. Nie musimy go czytać. Nie należy wykonywać wszystkich sugerowanych w komunikacie poleceń. Wykonujemy […]