phpmyadmin

1 wpis

MySQL i phpMyAdmin

Niezbędnym elementem dla zaawansowanych aplikacji webmasterskich jest baza danych MySQL. W NND instalujemy ją poleceniem pacman -S mysql Po instalacji należy dokonać pierwszego uruchomienia (poleceniem /etc/rc.d/mysqld start), które automatycznie założy podstawowe wpisy w bazie i wyświetli komunikat. Nie musimy go czytać. Nie należy wykonywać wszystkich sugerowanych w komunikacie poleceń. Wykonujemy […]