Pakiety Freesco

Krótka instrukcja instalowania i przeglądania pakietów. Nie jest to zwykle zadanie skomplikowane… Niektóre pakiety są dostępne na tej witrynie.

1. Czym są pakiety?

Pakiety (packages) są niewielkimi skryptami, które wraz z skompresowanym archiwum potrafia zainstalować aplikację na dysku twojego komputera z Freesco. Pakiety to najłatwiejszy sposób zainstalowania i odinstalowania programu. W zamierzeniu mają umożliwić proste uzupełnianie systemu Freesco o nowe możliwości. Generalnie wszystkie pakiety są prekonfigurowane w taki sposób aby można je było uruchomić bez żadnej specjalistycznej wiedzy, ewentualna konfiguracja postinstalacyjna wymaga jedynie wpisów w plikach tekstowych.

2. Polecenia pakietów

Jest kilka tylko prostych poleceń.

2.1 Szukanie listy pakietów:

listpkg
listpkg http://adres.serwera.z.pakietami/
Pierwsze polecenie sprawdzi listę dostępnych pakietów ze strony Freesco, drugie z wybranego przez nas serwera (pod warunkiem, że autor umieścił plik packages.txt).

2.2 Instalowanie pakietów:
installpkg nazwa_pakietu
Następny ekran pokaże nam:
Now downloading the install script for ftp from the freesco site…
http://www.freesco.org/~devel/packages/0.2.7/nazwa_pakietu.sh (0K) ftp.sh [########################] 0K
| 204.42K/s 857 bytes transferred in 0.01 sec (109.69k/sec) Do you want to view the install script before executing it [y/n]?
Czy chcesz zobaczyć skrypt? Jeśli nie znamy składni poleceń, ani angielskiego naciskamy n i ENTER.
You’ve now downloaded the install script and now need to run it. Freesco asks if you wish to view the install script before running it (a sensible precaution if you do not trust the script (i.e. package) author and understand shell scripts). If so press Y and then Enter and you will see the script, which you can check for unscrupulous commands.
If you trust the script (i.e. package) author, press N and then Enter. You are now asked:
Continue installing [y/n]?
Tym razem naciskamy y i ENTER.
Instalowanie pakietu z innego serwera:
installpkg
http://adres.serwera.z.pakietami/nazwa_pakietu tym razem przed pytaniami zobaczymy jeszcze angielski tekst uświadamiający nam, że instalowanie pakietów „3rd software” – a więc nieoficjalnych, może zagrozić np. bezpieczeństwu naszego systemu. A następnie pojawią się znane nam już pytania.

2.3 Jak usunąć pakiet?
wpisz polecenie:
removepkg
Zobaczysz listę pakietów do usunięcia, jeśli wpiszesz polecenie z argumentem:
removepkg nazwa_pakietu
Padnie pytanie, czy na pewno chcemy usunąć pakiet, odpowiadamy naciskając y i ENTER.
Jeżeli twojego pakietu nie ma na liście – będzie trzeba usunąć go ręcznie.

3. Inne elementy instalacji
Czasami do instalacji jest potrzebna minimalna znajomość angielskiego – żeby przeczytać pojawiające się komunikaty. Niekiedy instalator może zakomunikować nam, że mamy za mało miejsca na dysku lub pamięci, czasami pakiet wymaga wcześniej zainstalowanego innego pakietu lub postinstalacyjnej konfiguracji programu.

autor: W. Trąmpczyński (Maciek), artykuł z 2002 roku opublikowany na http://miniwebportal.one.pl


Dodaj komentarz