Freesco i SDI

Jeden z pierwszych artykułów, jakie się pojawiły na stronie Freesco. Grzegorz Cichowski opisał konfiguracji łącza SDI.

1. ściągnij obraz dyskietki „f4sdi.img” z dzialu „Download”,
2. przygotuj programem rawrite dyskietkę z Freesco 0.27,
3. uruchom komputer z dyskietki i zaloguj sie (login: root, hasło: root),
4. wpisz setup, nacisnij ENTER,
5. wybierz kolejno: „a” (Advanced settings) i „3”
(Add/Edit an ISP),
6. (30) wpisz „sdi”,
7. (31-36) wciśnij ENTER,
8. (37) wpisz swój adres IP nadany przez TPSA,
9. (38) wpisz adres półki na którą sie logujesz (ew. możesz pominąć),
10. (39-40) wciśnij ENTER,
11. (R0) wpisz swój login, (R1) wpisz swoje hasło i naciśnij ENTER,
12. wybierz „71” (Host/Domain),
13. (711) wpisz nazwę swojego komputera,
14. (712) wpisz nazwę swojej domeny (nazwa otoczenia sieciowego),
15. wybierz „72” (1st network),
16. (721) naciśnij ENTER,
17. (724) wpisz adres IP serwera dla sieci wewnetrznej (ew. ENTER),
18. (725) wpisz maskę podsieci (patrz wyżej),
19. (726) wciśnij ENTER,
20. wybierz „30” (root),
21. dwukrotnie wpisz nowe hasło dla roota serwera,
22. wybierz „31” (control HTTP),
23. dwukrotnie wpisz nowe hasło dla admina serwera, 24. wybierz „51” (COM port),
25. wpisz pod którym COM-em masz SDI,
26. wybierz „81” (1st card),
27. wpisz port I/O dla karty sieciowej (jeżeli masz karte PCI to wpisz 0),
28. wpisz przerwanie IRQ (jeżeli masz karte PCI to wpisz 0),
29. wybierz kolejno: „x” (back to main menu) i „s” (save and exit),
30. wpisz reboot (zresetuje sie komputer),

Autor: Grzegorz Cichowski, Data: bardzo, bardzo dawno…


Dodaj komentarz