Polska Strona Freesco

Konfiguracja Freesco i CDI

Konfiguracja Freesco dla CDI w Dialogu. Aby uruchomić Freesco na CDI musimy użyć oryginalnego obrazu freesco, który mozna pobrać z działu Download (freesco-027.zip). Natępnie wykonujemy czynności:
[1] Nagrywamy obraz dyskietki programem rawrite (dział Download).
[2] Odpalamy i logujemy się jako root (login: root, hasło: root).
[3] Uruchamiamy setup komendą setup.
[4] Wybieramy opcję d (Dialup line router).
[5] Każde wprowadzenie zmian zatwierdzamy klawiszem ENTER.
[6] 711 Hostname of this computer []? router Nazwa dla tego komputera np. serwer, lub cokolwiek innego,
[7] 712 Domain name []? coś_tam Nazwa lokalnej domeny (każda nie istniejąca w Internecie).
[8] 50 Autoconfigure – odpowiadamy y (yes) i czekamy aż znajdzie Autokonfiguracja modemu (prędkość, nr portu).
[9] 53 Modem init string []? ATB31 String inicjalizacyjny modemu. Jeśli nie działa spawdź ATB3, jeśli i to nie pomaga pozostaje telefon do BOK Dialogu z prośbą o upgrade firmwar’u twojego urządzenia
[10] 8x Pyta którą kartę sieciową chcemy skonfigurować Aby skonfigurować pierwszą kartę 1 i ENTER.
[11] 811 I/O port address of 1st ethernet card []? 0x0 Zakres portów I/O, dla kart PCI 0x0.
[12] 812 IRQ line of 1st ethernet card []? 0 Przerwanie karty sieciowej, dla kart PCI- 0.
[13] 721 Interface name of 1st network, eth0/eth1/eth2 etc []? eth0 Pyta o nazwę interfejsu dla pierwszej sieci – dajemy eth0.
[14] 724 IP address of 1st network interface []? 192.168.0.1 Podajemy Ip jakie ma mieś ten interfejs sieciowy.
[15] 725 Network mask []? 255.255.255.0 Podajemy maskę podsieci.
[16] 726 IP range []? 192.168.0.2 192.168.0.20 (lub więcej niż 20) Zakres lokalnych adresów IP dla serwera DHCP.
[17] 411 Enable caching DNS server y/s/n []? s Włączanie caching DNS (s – lokalnie).
[18] 412 Enable DNS requests logging for debug purpose y/n []? n Pyta czy chcemy edytować plik konfiguracyjny DNS – dajemy n.
[19] 421 Enable DHCP server y/s/n []? s Włączanie serwera DHCP (dynamiczne konfigurowanie hostów).
[20] 422 WINS address (if you have one, otherwise – ’-’) []? – Ustawianie adresu serwera WINS – dajemy ENTER. [22] 424 Do you want to create/edit static dhcp leases y/n []? n Edycja lub tworzenie statycznej tablicy dzierżaw numerów IP.
[23] 431 Enable public HTTP server y/s/n []? s Włączenie serwera HTTP (n – nie, s – lokalnie, y – „na świat”).
[24] 432 Public HTTP server IP port []? 80 Port na którym będzie pracował serwer www – dajemy 80.
[25] 441 Enable time server and router control via HTTP y/s/n []? s Włączenie serwera czasu oraz kontroli serwera poprzez WWW.
[26] 442 Control HTTP server IP port []? 82 Numer portu do zdalnej administracji serwera przez www.
[27] 443 Host Time server address, ’-’ – disable time service []? Ustawienie adresu internetowego serwera czasu (ENTER).
[28] 444 Time offset to UTC(GMT) []? +0200 Ustawienie strefy czasowej (+0200 – czas letni, +0100 – zimowy).
[29] 451 Enable Print Server(s) y/s/n []? n Włączenie serwera druku (y – tak, n – nie, s – lokalnie).
[30] 46 Enable telnet server y/s/n []? s Zdalny dostęp poprzez telnet (s – lokalnie).
[31] 14 Savers – screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off [0,0]? Czas wygaszenia ekranu i uśpienia pracy dysków (ENTER).
[32] 15 Swap file size in Megabytes (on boot device). 0 – disable [0]? 0 Wielkość pliku wymiany swap, wartość 0 – wyłączony.
[33] 13 Do you want to enable extra modules/programs y/n [y]? n Dodatkowe moduły (dajemy n, chyba że mamy sporo RAM-u).
[34] 16 Log sizes in bytes. syslog,logins_log [50000,5000]? Maksymalna wielkość plików syslog i logins_log (dajemy ENTER).
[35] 47 Do you want to export services y/n []? n Umożliwia forward portów na lokalne komputery (dajemy n).
[36] 480 Do you want to enable the DynDNS client y/n/- []? n Włączanie opcji DynDNS dla serwera (dajemy n).
[37] 30 ISP/connection name (1-8 chars) []? dialog Nazwa dla połączenia z usługodawcą internetowym.
[38] 31 ISP phone numbers []? T_i_tu_numer_dostępowy Numer telefonu dla połączenia z interntem !!bez zera i kierunku!! (T-tone, P-pulse).
[39] 32 Keep up the ppp link. 0 – use filter.cfg; 1 – forever[]? 1 Podtrzymanie połączenia po wysłaniu ostatniego pakietu przez N sekund, 0 wg. pliku filter.cfg, 1 – zawsze podtrzymuj.
[40] 33 Primary DNS address (your providers DNS) []? 217.30.129.149
Adres podstawowego serwera DNS (dns.wroclaw.dialog.net.pl).
[41] 34 Secondary DNS address (otherwise – ’-’) []? 217.30.137.200
Adres pomocniczego serwera nazw DNS (dns.legnica.dialog.net.pl)
. [42] 35 ISP http proxy address, (otherwise ’-’) []? Adres serwera proxy usługodawcy internetowego (ENTER – brak).
Dialog posiada takowy serwer: IP 217.30.129.166 ale nie sprawdzałem działania takiej konfiguracji, więc nie ręczę za efekty.
[43] 36 Does your ISP give you a dynamic IP address []? y
Czy provider przydziela nam dynamicznie adres IP (dajemy y).
[44] 39 Custom initialization string (otherwise ’-’) []? Dodatkowe komendy do stringu inicjalizującego (dajemy ENTER).
[45] 40 Authentication method – pap/chap/script []? pap Ustawienie metody autoryzacji.
[46] R0 Login name []? login_nadany_przez_dialog Login (ważna jest wielkość liter).
[47] R1 Password []? hasło_nadane_przez_dialog Hasło (ważna jest wielkość liter).
[48] Changing password for root Zmiana hasła dla root-a (dwukrotnie nowe hasło).
[49] Changing password for user admin Zmiana hasła dla administratora WWW (dwukrtonie nowe hasło).
[50] Zakończyliśmy konfigurację, dajemy s w celu zapamiętania ustawień i retsrtujemy router komendą reboot.
Pozostaje tylko skonfigurować komputery klienckie i już można szalec po Internecie. Warto również wyedytować plik /mnt/router/etc/filter.cfg w którym określić można które komputery w naszej sieci powodują połączenie z Insternetem, a które nie.
Artykuł ten został napisamy na podstawie artykułu Łukasza Skłodowskiego, oraz postu Qmach’a wysłanego na grupę dyskusyjną trzepak.freesco dnia: 27.02.2002r

Autor: Sławomir Frąc – Braniewo, Data: 01-06-2002


Dodaj komentarz