pacman

3 wpisy

Przygotowanie plików do budowy pakietu

Informacje o podstawach budowania własnych pakietów. 1. Budowa pakietu polega na przygotowaniu pliku PKGBUILD i innych np.: pakiet.install, pliki startowe itp… 2. W katalogu tymczasowym stwórz podkatalog o nazwie pakietu, który chcesz zbudować. Do niego skopiuj plik PKGBUILD.proto (powinien być w /var/abs) i zmień nazwę na PKGBUILD. Jeśli twój pakiet […]

Budowa pakietu i tworzenie repozytorium

Budowanie pakietu. Krótki opis jak to zrobić oraz jak zbudować własne lokalne lub zdalne repozytorium. 1. Jeśli prawidłowo został zbudowany PKGBUILD, wszystko jest gotowe do budowy pakietu. W katalogu z plikiem PKGBUILD wykonujemy polecenie: make_nnd_pkg 2. Po wydaniu polecenia make_nnd_pkg źródła zostaną pobrane z lokalnego cache (z intenetu zostały pobrane […]

NND – co i dlaczego

NND – jak kiedyś w PC World Computer napisano to dystrybucja o enigmatycznej nazwie. Jako jeden z autorów nie mogę się z tym zgodzić… przecież ten skrót rozwija się bardzo prosto: Niestety Nie Działa Mam nadzieję, że teraz już nie będzie to rozwinięcie obrazujące rzeczywistość NND. Ale jakby ktoś miał […]